Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boeringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/ http://www.esavs.net/ DE EN IT FR ES PL
Tierarzt
Tierarzt
  
Tierarzt

Dodaj / edytuj wydarzenie

Niniejsze strony s± dostêpne wy³±cznie zarejestrowanym u¿ytkownikom. Rejestracja

(0)
Login
Proszê podaæ nazwê u¿ytkownika oraz has³o dok³adnie tak, jak przy zarejestrowaniu.


Nazwa u¿ytkownika

Has³o
Has³o
W przypadku zapomnienia danych dostêpu, mo¿liwe jest uzyskanie pomocy drog± emailow±. Proszê wprowadziæ adres emailowy, pod którym zosta³ zarejestrowany u¿ytkownik. .

Nazwa u¿ytkownika

Email


Improve your professional qualifications in your chosen veterinary disciplines and advance your career prospects in the future.

The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) is pleased to announce new courses for the year 2016.

Attending the 3 to 10 days intensive courses you may acquire knowledge and experience in the following disciplines:

Advanced Veterinary Studies (AVS):

Cardiology I
Estoril / Portugal, 6 - 10 July 2016

Cardiology II
Luxembourg, 25 - 29 August 2016

Cardiology III
Introductory Echocardiography

Novara / Italy, 7 - 11 May 2016

Cardiology III
Introductory Echocardiography

Luxembourg, 31 August - 4 September 2016

Cardiology IV
Advanced Echocardiography

Novara / Italy, 19 - 23 October 2016

Dentistry I
Luxembourg, 14 - 18 August 2016

Dentistry III
Luxembourg, 20 - 24 August 2016

Dermatology II
Vienna / Austria, 22 August - 2 September 2016

Dermatology III
Vienna / Austria, 5 - 16 September 2016

Diagnostic Ultrasound II
Luxembourg, 18 - 22 July 2016

Emergency and Critical Care I
Berne / Switzerland, 25 - 29 July 2016

Endoscopy I
with workshops

Beichlingen / Germany, 29 February - 4 March 2016

Exotic Pets III
Brno / Czech Republic, September 2016

Internal Medicine I
Utrecht / The Netherlands, 7 - 18 March 2016

Internal Medicine III
Utrecht / The Netherlands, 14 - 25 November 2016

Neurology II
Berne / Switzerland, 11 - 15 July 2016

Oncology II
Luxembourg, 29 June - 3 July 2016

Ophthalmology I
Estoril / Portugal, 11 - 15 April 2016

Ophthalmology II
Toulouse / France, 27 June - 1 July 2016

Orthopaedics I
Vienna / Austria, 1 - 5 February 2016

Orthopaedics II
Vienna / Austria, 29 August - 2 September 2016

Radiology in Small Animals I
Novara / Italy, 18 - 22 April 2016

Small Animal Computed Tomography
Novara / Italy, 20 - 24 September 2016

Small Animal Reproduction II
Giessen / Germany, 5 - 9 September 2016

Soft Tissue Surgery I
Vienna / Austria, 4 - 8 August 2016

Soft Tissue Surgery I
Cremona / Italy, 12 - 16 April 2016

Soft Tissue Surgery II
Vienna / Austria, 22 - 26 August 2016

Soft Tissue Surgery III
December 2016

Ultrasonography - Introduction in Ultrasonography
Novara / Italy, 15 - 19 October 2016

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 1

Haan / Germany, 25 - 27 February 2016

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 2

Haan / Germany, 16 - 18 June 2016

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 3

Haan / Germany, 1 - 3 September 2016

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 4

Haan / Germany, 2 - 5 November 2016WVEPAH (World Veterinary Education in Production Animal Health) is a continuing education organization, gathering professionals who are committed to advancing the safety and high standards in the field of agriculture science and the animal health industry. In order to learn more about the organization?s activities and its upcoming events for the agricultural profession and veterinarians please visit: WHEPAH
CONGRESS SERVICE

Przedstawiona bogata tematyka poszczególnych rozdziałów daje obszerny i całościowy przegląd wiedzy potrzebnej lekarzowi. Wartość pozycji znacznie podnosi niezwykle bogata ikonografia- niezbędna w nauce dermatologii. Pozwala ona na niezwykle łatwą identyfikację wykwitów skórnych, rozpoznawanie objawów klinicznych oraz uczy praktycznego wykonywania badań dodatkowych
Dr n. wet Dorota Pomorska


Szukaj wydarzeñ   Dodaj / edytuj wydarzenie   Inne jêzyki   Informacja  


[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Disclaimer ]

Copyright © 2001-2015 VetContact GmbH
All rights reserved

Heimpel CMS
Content Management System