Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boeringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/ http://www.esavs.net/ DE EN IT FR ES PL
Tierarzt
Tierarzt
  
Tierarzt

Dodaj / edytuj wydarzenie

Niniejsze strony s± dostêpne wy³±cznie zarejestrowanym u¿ytkownikom. Rejestracja

(0)
Login
Proszê podaæ nazwê u¿ytkownika oraz has³o dok³adnie tak, jak przy zarejestrowaniu.


Nazwa u¿ytkownika

Has³o
Has³o
W przypadku zapomnienia danych dostêpu, mo¿liwe jest uzyskanie pomocy drog± emailow±. Proszê wprowadziæ adres emailowy, pod którym zosta³ zarejestrowany u¿ytkownik. .

Nazwa u¿ytkownika

Email

Improve your professional qualifications in your chosen veterinary disciplines and advance your career prospects in the future.

The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) is pleased to announce new courses for the year 2015.

Attending the 3 to 10 days intensive courses you may acquire knowledge and experience in the following disciplines:

Advanced Veterinary Studies (AVS):

Cardiology I
Estoril / Portugal, 8 - 12 July 2015

Cardiology II
Luxembourg, 20 - 24 August 2015

Cardiology III
Introductory Echocardiography

Luxembourg, 26 August - 30 August 2015

Cardiology IV
Advanced Echocardiography

Novara / Italy, 21 - 25 October 2015

Dentistry I
Luxembourg, 29 June - 3 July 2015

Dentistry II
Luxembourg, 3 - 7 August 2015

Dentistry III
Luxembourg, 10 - 14 August 2015

Dermatology I
Vienna / Austria, 27 July - 7 August 2015

Dermatology II
Vienna / Austria, 7 - 18 September 2015

Diagnostic Ultrasound I
Luxembourg, 13 - 17 July 2015

Emergency and Critical Care II
Berne / Switzerland, 6 - 10 July 2015

Endoscopy Intensive Course
with workshops

Giessen / Germany, 2 - 6 March 2015

Endoscopy Advanced Course
with workshops

Giessen / Germany, 7 - 8 March 2015

Exotic Pets II
Brno / Czech Republic, 3 - 5 September 2015

Internal Medicine II
Utrecht / The Netherlands, 16 - 27 November 2015

Internal Medicine III
Utrecht / The Netherlands, 16 - 27 March 2015

Lab in Practice - Clinical Pathology
Bucharest / Romania, 28 September - 2 October 2015

Neurology I
Berne / Switzerland, 20 - 24 July 2015

Neuropathology I
Berne / Switzerland, 24 - 28 June 2015

Oncology I
Luxembourg, 11 - 15 July 2015

Orthopedic Disease
Vienna / Austria, 7 - 11 September 2015

Ophthalmology II
Toulouse / France, June 2015

Small Animal Computed Tomography
Novara / Italy, 16 - 20 September 2015

Small Animal Reproduction I
Nantes / France, 31 August - 4 September 2015

Soft Tissue Surgery I
Vienna / Austria, 24 - 28 August 2015

Soft Tissue Surgery II
Vienna / Austria, 9 - 13 February 2015

Ultrasonography
Novara / Italy, 26 - 28 October 2015

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 1

Haan / Germany, 25 - 28 February 2015

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 2

Haan / Germany, 10 - 13 June 2015

Anaestesiology TFA Certificate-Program
Modul 3

Haan / Germany, 23 - 26 September 2015

Scholarship-Grant for an ESAVS Master Study Program

A free of charge full ESAVS Master Study Program is offered in connection with a paid internship at a German Small Animal Hospital.

Communication skills in German language are required.

Please visit www.esavs-master.org for more information about the Master Study Program and contact k.hoos@esavs.org for further details of this Scholarship-Grant.WVEPAH (World Veterinary Education in Production Animal Health) is a continuing education organization, gathering professionals who are committed to advancing the safety and high standards in the field of agriculture science and the animal health industry. In order to learn more about the organization?s activities and its upcoming events for the agricultural profession and veterinarians please visit: www.wvepah.org


WVEPAH (World Veterinary Education in Production Animal Health) is a continuing education organization, gathering professionals who are committed to advancing the safety and high standards in the field of agriculture science and the animal health industry. In order to learn more about the organization?s activities and its upcoming events for the agricultural profession and veterinarians please visit: WHEPAH
CONGRESS SERVICE


The World Association for Veterinary Dermatology (WAVD) is proud to announce that it has increased the number of scholarships available for financial support to encourage veterinarians with limited access to continuing education in veterinary dermatology to attend WCVD8. 30 scholarships will be funded for 2016.
Przedstawiona bogata tematyka poszczególnych rozdziałów daje obszerny i całościowy przegląd wiedzy potrzebnej lekarzowi. Wartość pozycji znacznie podnosi niezwykle bogata ikonografia- niezbędna w nauce dermatologii. Pozwala ona na niezwykle łatwą identyfikację wykwitów skórnych, rozpoznawanie objawów klinicznych oraz uczy praktycznego wykonywania badań dodatkowych
Dr n. wet Dorota Pomorska


Szukaj wydarzeñ   Dodaj / edytuj wydarzenie   Inne jêzyki   Informacja  


[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Disclaimer ]

Copyright © 2001-2015 VetContact GmbH
All rights reserved

Heimpel CMS
Content Management System