Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boeringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/ http://www.esavs.net/ DE EN IT FR ES PL
Tierarzt
Tierarzt
  
TierarztOg├│lnoświatowy kalendarz wydarze├▒ weterynaryjnych
 • VetAgenda to jedyna w swoim rodzaju strona internetowa zawieraj┬▒ca infromacje na temat wydarze├▒ takich jak kongresy, seminaria, szkolenia itp. z ca┬│ego świata.

 • VetAgenda jest dost├¬pna r├│wnie┬┐ poprzez telefon kom├│rkowy wyposa┬┐ony w funkcj├¬ WAP, po wprowadzeniu nast├¬puj┬╣cego adresu: www.vetagenda.com/index.wml

 • W chwili obecnej dost├¬p do informacji mo┬┐liwy jest w 6 j├¬zykach: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, w┬│oskim i hiszpa├▒skim.

 • Cztery nast├¬puj┬▒ce kategorie umo┬┐liwiaj┬▒ szybkie i ┬│atwe wyszukiwanie informacji wed┬│ug: kategorii (ponad 50 dziedzin od `Anestezjologii` po `Zwierz├¬ta egzotyczne`, daty i / lub czasu trwania wydarzenia (kongresu, sympozjum itp.), kraju (ponad 50 kraj├│w), j├¬zyka wyk┬│adowego.

 • Dzi├¬ki odsy┬│aczom do stron poszczeg├│lnych organizator├│w wydarze├▒ (tzw. `links`) mo┬┐liwe jest uzyskanie dalszych informacji dotycz┬▒cych danego wydarzenia, a tak┬┐e zg┬│oszenie swojego w nich uczestnictwa.

 • Organizatorzy wydarze├▒ weterynaryjnch maj┬▒ mo┬┐liwoś├Ž bezpośredniego rejestrowania i aktualizowania danych na stronie VetAgendy.

 • Korzystanie z kalendarza VetAgendy jest bezp┬│atne.


  W celu uzyskania dalszych informacji, b┬▒d? zg┬│aszania swoich uwag prosimy o kontakt:

  VetContact GmbH
  Schadtengasse 2
  D-55754 Birkenfeld, Germany

  Tel: + (49) 6782 980 650
  Fax: + (49) 6782 4314
  e-mail: vetagenda@vetcontact.com
  Ś • Szukaj wydarze├▒   Dodaj / edytuj wydarzenie   Inne j├¬zyki   Informacja  


  [ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Disclaimer ]

  Copyright © 2001-2015 VetContact GmbH
  All rights reserved

  Heimpel CMS
  Content Management System